recherche
Vendredi
Samedi
13°
Dimanche
10°
Webcam
>

Integraciju stranca

Pocetak, informacije i orijentacija za nove stanovnike. Koordinacija svih lokalnih zadako u vezi sa integracijom stranaca u gradu Martigny.

Odrazavaje kontakata i dijaloga sa stranim organizacijama pomoc lokalnim.

Naturalizacija

Délégué à l’intégration des étrangers

M. Mahamadou Sognane
Rue de l’Hôtel de Ville 10
1920 Martigny
Tél. 027 721.22.59
Contacter 
.

 

Registracija formalnosti

Stanovnistvo kontrola-Gradoni banci

Ssvako ko vodi kuci moraju da se registruju sa prijave za kontrolu populacije u roku ad 14 dana.

Stranci koji dolaze u Svajcarskoj i zele da rode moraju da se registuju pre nego sto soz posao i zahtev zoo do brenja za zaposljavanje, koja je odobrena od strane drzave Valis (adluka Kantonalnih istrane radne snage)

Svaku promenu prodicnag stanja (brak, razdvajanje…) ili ime, poslodava, ili uklanjanje mora biti objavljeni na kontrolu stanovnistva.

Svaki svajcarskom gradu je autonomna, morate najaviti svoj odlazak, a zatim registrujete nori opstini.

Postoji nekoliko vrsta dozvole boravka irada :

 • Dozvola L : privremena (vazi za vreme trajanja ugovora)
 • Dozvola B : dozvolu boravka
 • Dozvola C : dozvola biti postavljen na dole
 • Dozvola G : grancna Pass
 • Dozvola N/F : vozac snaga azilanata/privremeno priznao.

STANOVI

Stan možete iznajmiti sami ili putem stambenih organizacija.

Važno je utvrditi stambeno stanje prije ulaska u stan da bih ste izbjegli neželjene posljedice kod napuštanja stana. Taj dokument mora biti potpisan od strane stanodavca i vas.

Trajnost stanbenog ugovora je godinu dana…

sve više stanodavci traže stanbenu garanciju (novac koji se daje prije ulaska u stan; može iznositi u vrijednosti 3 mjese?ne rate). I taj je novac blokiran sve dok ne izlazite iz stana (otvaranje posebnog bankarskog ra?una)

Važna adresa

 ASLOCA (udružba stanara švicarske)

Rue du l'Industrie 10 – 1950 Sion
Tél : 027/322.92.49

Elektricna energija-grijanje-televizijski prikjucak

U opcini Martigny, kod useljenja u stambeni objekat obaveno se treba prijaviti kod « Synergie Martigny SA », za placanje elektrine struje i prikljucivanje na radio-televizijsku mrezu. Mogucnost priljucka na internetsku mrezu.

Sinergy SA

Rue du Simplon 4b
Tel. 027.721.25.00

SERAFE

Potrebna registracija po domac?instvu sa bilo radio ili televizijske za plac?anje naknade .Infoline : 058.201.31.67 ili formu posle kontrole stanovništva .

 

Povijest - Geografija - Poiticki System

Historija

Švicarska je nastala 1 augusta 1291 godine potpisivanjem dokumenta o spajanju tri kantona: Uri, Schwitz I Unterwald na livadi Grutli; ujedinili su se da bi se oslobodili nadzora (vladavine) Habsbourga.

Nacionalni heroj, Guillame Tell, je prema legendi odbio primiti predstavnike Habsbourga na svoju teritoriju. Potom je uhapšen i prinu?en da strijelom ga?a jabuku, koje je bila postavljena na glavu njegovog sina. Pošto je bio izvrstan strijelac završio je kao pobjenik (prostrijelio je jabuku ne ozljedivši sina).

Od tih gradova i pokrajina koji su prije bili u sklopu 3 cantona formirala se državna zajednica koju aktualno sa?injava 26 kantona, sa glavnim gradom pod nazivom Berne.

Geografija

Švicarska se nalazi u centru Europe I grani?i sa sljede?im državama: Njema?kom, Francuskom, Italijom I Austrijom. Smještena je na površini od 41300km2.

Nalazi se u srcu Alpskog podru?ja (najvišeg u Europi) gdje visine sežu I do 4000m nadmorske visine, Canton Valais se nalazi na prijelazu (trome?i) Švicarske prema Italiji I Francuskoj. Dakle radi se o brdovitom kantonu gdje je razvijeno poslovanje I turizam.

Politi?ki sistem

Švicarska konfederacija je sklop nezavisnih republika (kantona) koje su pdložne glavnoj državnoj upravi (confederaciji) samo u ponekim aspektima zakona. Svaki kanton ima svoje osobno zakonodavstvo, svoje vodstvo i sudove.

Neki datumi

Valis je kanton katolicki praznic su uglavnom katolcke veski prahnik.

 • 1 januar : Novu godinu
 • 19 mart : St Josip
 • Krajem moja : spasovdan
 • Sredinam juna : korpus kristi
 • 1 august: nacionalni praznik
 • 1 novembar: svi sveti
 • 8 decembra: Immaculée Conception
 • 25 décembar : bozic

 

Dosgadiaj i druge manifestacije u Martigny (Razni doga?aji)

Otkrijte klju?ni izbor društvenog i kulturnog života našeg grada

 • Octodurus tržišta : svaki ?etvrtak na centralnom trgu i Avenue de la Gare
 • Carnaval ( Praznik Festival kraja zime ) izme?u februara i marta
  ?esto se održava u starom dijelu  grada pod nazivam- BOURG.
 • Nedelja Valis borbe protiv rasizma od 15. marta do 21.
 • Dan 5 kontinenata izme?u druge i trec?e nedelje juna
 • Open air ( film na Amfiteatar ) 22. jula do 15.
 • Sajam Valis CERM ( oktobra za 10 dana)
 • Festival Saint- Michel ( Martigni - Bourg ) na 2, 3 , 9. i 10. oktobra
 • Borba na Kvins pozorište oktobra 4
 • Cirkus Knie CERM Dan u oktobru programiranjem
 • La Corrida Octodurus od ( tr?anju) u centru grada u novembru
 • Salo u fer Bur prvog ponedeljka u decembru
 • Božic? na mestu Centrale krajem decembra
 • Me?unarodni festival folklora Octodurus ( FIFO ), prve sedmice avgusta svake godine na par doga?aja CERM i centralnog trga

 

Fête des 5 continents 

Rad

Mimalne zarade i uslovi rada su utvrolene u kolektivnim ugovorima ili ugovora odstupanja.

Ili iz :

Office communal du Travail

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00

Avenue du Grand-St-Bernard 4
1920 Martigny
027 721 22 50

ORP- Regionalna Kancelarija investicije

Vas partner na trzistu rada, pomaze vam da Truva zaposlijavanje

ORP-Martigny
Rue du Léman 29
1920 Martigny
027 606 92 21

AVS

Agence communale AVS-AI
Du mardi au vendredi de 8h00 à 11h00

Rue de l’Hôtel de Ville 1
1920 Martigny

Scoijalna sluzba za zastite radnika i radnin odnosa (Prud’homme)

Rue des Cèdre 5
1950 Sion
Tél. 027.606.74.00

Sloboda i ljudska prava (liberté et droits de l’homme)

Individualne slobode , ljudska prava , demokratija i neutralnost su osnovne vrednosti T tradicionalne Švajcarske .

dve glavne religije , katoli?ke i protestantske , su skoro podjednako zastupljene , ali slobodu verovanja estgarantie .
Ravnopravnosti muškaraca i žena je sadržana u Ustavu Švajcarske i prava dece su priznati i poštovani .
Na primer , zabrana da zaposli efnants , maltretiraju ih , slobodan izbor bra?nog druga , zanimanje , veroispovest , politi?ko opredeljenje ...
NSAIL mogu biti kažnjeni , videti vreme zatvora , tousactes Racise priroda , pol , ili pod Merisa ispred grupe , manjine ...

Us et coutumes

Katoli?ka vec?ine , Valis poštuje katoli?ke praznike i nedeljom , dan odmora , ve?era doprinosi porodici ili balade .
Tako bi ste izbegli velike radove , bu?no ili incommodans okolini tih dana .
šum noc?u je tako?e gleda blagonaklono. Od 22 ?asova , izbegavajte buku fairedu . Ako imate goste , recite vaše komšije nekoliko dana ranije .
Pridržavajte se ?istoc?a je zajedno stavio za vas .

Vozilo

neka pravila

svako ko želi da radi motorno vozilo mora imati važec?u diske.
dozvola omoguc?ava vo?enje u?enika brod voza?a-instruktora auto-škole , ili u pratnji lice koje poseduje voza?ku dozvolu duže od 3 godine i 23 godina najmanje .
Švajcarska , ograni?enje brzine je 50km / gradovi na 80 km / h na putevima kantona ( dole plavo ) i 120 km / h na autoputevima ( zeleni znak ) .
sigurnosnog pojasa je obavezno za sve putnike i < 7 godina, mora biti instaliran na zadnjem delu vozila na sedište .

od 14 godina : motocikli i poljoprivrednih vozila do 30 km / h.
od 16 godina do 50 cm 3 MTOs
od 18 godina za druge tipove vozila
podizanje Voza?ka dozvola važi za 2 godine najviše i može se postic?i jedino posle prve pomoc?i kurseve i inscripion u auto-škole .
godinu dana od dolaska u Švajcarskoj , inostrana voza?ka dozvola i dalje važi , osim za profesionalne trke.

Uvoz vozila

Ako ste uvezli strano vozilo obavezno ga morate prijaviti na tehnicki pregled i u « Service cantonal de la circulation routière ».

U periodu prve godine kako su stavjlene tablice na vozilo nemate pravo ni prodavati ne prpisivati vozilo na neku dreugu osobu.

Za tehnicku kontrolu potrebno je : potvrda o tehnickom pregledu (( stru?njaci iz kantonalnih) i poturda o reglazi plinova koju obavljate u garazi.

Service cantonal de la circulation routière Et de la navigation
Av. de France 71
1951 Sion
Tél : 027/606.71.00

Osiguranje i odqovornost za osobe u motornim vozilima

Za sva motorna nozila obavezno je navedeno osiguranje ; koje u lucaju nezgode u prometu placa nanesene materijelne i fizicke stete osobama koje su se zatekle u vozilu.

Postoji jos mnogo drugih oblika osiguranje, koji nisu obavezni ali mohu vam biti od koristi. Tako naprimjer : osiguranje materijalnog dobra, privatno osiguranje osobne odhovornosti (nacinjena materijalna ili fizicka steta dugoj osobi), osiguranje motornog nozil, pravno osiguranje ( ukliucuje advokata), vucna sulzva (motorna vozila) ;

TCS

Pozovite 0844 888 111

 

Škole, Dje?isi vriti?i jaslice

Jaslice I vriti?i

Služba za smještaj djece (027. 721.26.87) koja se okupira za djecu u dobi od 0-12 godina (razn? jaslice, kije?iji vrti?i u sklopu komune).

Skole

Školovanje je obavezno za svu dijecu u dobi od 6-15 godina (9 godina školovanja). Školska godina po?inje krajem augusta a završava krajem juna; ušto su uklju?eni I školski praznici. Plan školske godine i sva protrbna obaviještenja dodjeljuju se svim u?enicima po razredima na samom po?etku školske godine.

Za osnovnu školu (za u?enike od 4-12 godina) odgovornost preuzima komuna (op?ina)

Potrebna obaviještenja za upis možete dobiti kod sekretarijata škole, na ovoj adresi:

Secretariat des Ecoles: Rue des Ecoles 7 tel. 027. 721.24.00

Za mlade osobe od 12-15 godina postoji takozvani”centar za usmijeravanje” gdje se možete usmijeriti na odre?ena zanimanja I kvalifikacije (kao kod nos srednja škola ili gimnazija)

C.O. Sainte Jeanne Antide
Rue du Simplon 10

tél. no: 027/722.22.88
C.O. Sainte Marie
Rue du Grand Verger

tél. no : 027/722.22.42

Viša škola ili profesionlna škola (praksa) svako može da izabere po svojoj želji i mogu?nostima (treba paziti da ocjene budu na nivou).

Centar za informacije I orijentaciju (CIO) može vas informirati o oblicima školovanja i pomo?i vam kod vaše odluke:

Adresa

Rue du Collège 5
1920 Martigny
tél : 027/721.75.61
Raspoloživi resursi

Komisija iz integraciju stranaca

Commune de Martigny
Rue de l’Hôtel de Ville 1
1920 Martigny

Uklju?eni u migrantskih porodica

Veza izme?u škole i porodica migantes , podržava , podršku i osnaživanje roditelja u procesu integracije.
Marie-Antoinette Olesen
Tel. 079.794.89.35

Edukator Ulica : Socijalni radnik -ofa zida

Veza izme?u mladih i odraslih i izme?u mladih i opštinskih vlasti
Resurs za roditelje , obrazovne podrška za porodice
Matthieu Moulin
Tel . 079.238.89.60

Udruženje roditelja Martigni  APE

Poštanski fah 26 , 1920 Martigny
Predsedavajuc?i : Miriam Jacquemoud
Tel . 027.722.01.02

Integracija za sve  IPT

Promovisanje profesionalne rehabilitacije i integracije peresonnes sa svojim duševnog ili fizi?kog zdravlja .
Rue de l' Hôtel de Ville 14
1920 Martigny
Tel.027 327 62 30

Bernadet Karmen dom za izbeglice kandidata

Rue de Bellevue 4
1920 Martigny
Tel . 027 722  50  00
Faks 027 722 66  79

 

Integracija projekata

Kurseve francuskog jezika za strance i državljanstvo

u rogove besplatno Od ponedeljka do petka : semptembre perioda u decembru i februaru do juna
Nivoi : pismenost I i II , po?etni I i II , srednji , srednji i napredni .
Jutarnja od 9 do 10:30 u Domu za muziku i u ve?ernjim satima od 19:00 do 20:30 u Sent Meri kolo .

Informacije i natpisi na 027.721.22.59
Delegat integraciju stranaca
Rue de l' Hôtel de Ville 1
1920 Martigny

Projekat

 " Integracija dnevnom listu " l'espace dele obrok u Centru za rekreaciju i kulturu Martigni
Razli?itih zajednica , stranih udruženja , odbori okruga , a gra?ani Švajcarske Martigni organizuju ve?ere u izlog svoje kulture i promoviše kulturnu razmenu i žive zajedno . prijateljski razmena , otkrivanje lokalne kulture i druge kulture su ponu?eni obrok poslednjeg petka u mesecu .

Kontakt : Komesar za integraciju
Informacije 027 721 22 59

Projekat " Razumevanje škola "

integracija radionica za roditelje Martigni . Tokom ntegration da omoguc?i bolje razumevanje školskog sistema i roditelji bolje aiderles uklju?eni u njihove dece školskog cURus .

Kontakt : Marie- Antoinette Olesen
Tel. 079.794.89.35

Kompjuterska radionica

Besplatni kompjuterski ?asova za migrante i migranata iz regiona i oko Matigni .
Juna i septembra svake srede od 14h do 16h i 18h do 20h u Sent Džin Antide Ciklus u Martigni .
Centar za švajcarski Imigranti

Lideri : Gospo?a Agneš Larose
Tel .027.323.12.16
        078.648.74.46
E-mail:

Program razmene i integracija Crvenog krsta Valis " Po?i sa mnom "

Program razmene i integracija dece i Jenes u migrantskih porodica i švajcarske region Martigni .

Croix-Rouge Valais
Rue Chanoine Berchtold 10
Case postale 310, 1951 Sion
Tel 027.322.13.54
E-mail :     

 

Kursevi i obuka

EPM

Da se prilagode mladih stranih jezika " iz obaveznog školovanja 15-20 godina "
Stru?ni škola Matigni
Obuka opcija proessionnelle / Opcija integracija u svet rada .

Laurent Jacquemin
Rue de Grimisuat 8
1920 Martigny
Tel. Privé 027.722.67.24
Tel. Prof  027.606.07.00

Semestar za mlade Motivacija : SMJ Arc-en – Ciel

Za mlade ljude od 15 do 20 godina pod osnovnu školu ili iz u?enja.

Rue de l' Hôtel de Ville 10
1920 Martigny
Tel : 027. 722. 62 01 /  079.351.30.43

Seval : Procena semestar

Dom mladih ljudi koji traže za obuku , zapošljavanje radionice , akademski podršku i smernice za profesionalno istraživanje .

Rue de l' Ancienne Pointe 16
1920 Martigny
Tel. 027.723.14.45 /  079.351.30.43

Kurs Podrška za u?enike u privredi

Kursevi za u?enike u privredi u Švajcarskoj i inostranstvu benefiiaires pripravni?ki ugovor .

Menadžer : Bernard Perin
Tel. 027 723 26 46

 

Direktorijum udruženja

Kulturni Me?unarodna grupa , Martigni : CGI

Apoliti?na i neutralan naziv uklju?uje ?lanove iz nekoliko zemalja .
Forum za komunikaciju i razmenu sa razli?itim etni?kim grupama u veoma prijateljski prostora . Njegova svrha je da rassemblr snage za stalnu akciju u znak podrške kulture i me?uljudskih odnosa , i olakša razmenu izme?u Švajcarske i sveta.
Predsedavajuc?i : Adelin Tornai
Rue des Alpes 1
192 Martigny
Natel. 078 852 76 40
E-mail :

Casa de Galicia pridruživanju

Ulica – Châble- Bet 16
1920 Martigny
Tel. 027 722 60 98
Predsednik : Luis Oliveira
Natel. 079 437 05 55

Kolonija itlienne Oaza

Ulica Kladim Châble - Bet 16
1920 Martigny
Tel . 027 722 65 96
Predava?: Masimo Rolo
Natel 079 220 77 91

Portugalski Kulturni centar

55 Rue des Finettes
1920 Martigny
Tel. 027 722 77 96

Udruženje Solidrite Guinee-Bissau/Suisse : SGBS

Poštanski fah 282
1920 Martigny
Predsednik : Antonio Ambrosio Ucalam
Tel. 027 746 30 16
        079 577 38 05

Albana - kosovske Udruženje Martigny

Poštanski fah 97
1920 Martigny
Predava? : Muhharem Beriša
Tel. 079 779 96 42
www.association-albano-kosovare.ch

Newroz

Udruženje Kurda u Siriji , Turskoj , Iranu i Iraku

Rue du Léman 35
1920 Martigny
Président : Khalil Al Hussein
Tel. 078 905 25 35

Šri Lanke prijateljski Martigny

Kontakt : Mohan Nadarajah
Tel.  079 440 82 04

 

Lieux de rencontre et loisirs

Sastanak mesta i rekreaciju

Socio - kulturne platforme koja promoviše razmenu me?u ljudima, kulturama i generacijama.
Kroz projekte dozvoljavaju profesionalcima animacije za stvaranje ja?e veze sa andTHE dece , adolecents i odrasle , domac?ih i stranih.

Centre de Loisirs et Culture
Les Vorziers 2
1920 Martigny
Tél. 027 722 79 78
Fax. 027 722 79 77
www.clcm.ch
Infos :

Grupa Trait d’union

Multikulturalni grupa sastavljena od 7 ljudi iz razli?itih kultura i porekla diferentes , nudi program "Musique du Monde ", kao deo Mali Fugues .
Oal od Trait d’union za pospešivanje susreta primaoca izme?u Švajcarske i imigranata , podrška radu integracije stranaca u espce pogodna za interkulturalne razmene.

Centre de Loisirs et Cultures des Vorziers
Rue des Vorziers 2
1920 Martigny
Tel. 027 722 79 78
Fax. 027 722 79 77
www.clcm.ch
Infos :
http://www.petitesfugues.ch

 

En savoir plus
Administration municipale de Martigny Secrétariat Général Hôtel de Ville 1 Case postale 176 CH-1920 Martigny Tél. : 027 721 21 11 Fax : 027 721 22 12 Contacter la ville de Martigny
Horaires d'ouverture du Greffe municipal
du lundi au vendredi
07h30 - 12h00
13h30 - 17h30
Merci de respecter les précautions sanitaires
Horaires d'ouverture de l'Accueil Citoyen
du lundi au vendredi
09h00 - 12h00
15h00 - 18h30
Merci de respecter les précautions sanitaires
By continuing to browse this site, you agree to the use of cookies to improve your user experience and to provide website statistics.
Read the legal notice ok