recherche
Vendredi
22°
Samedi
28°
Dimanche
29°
Webcam
>

Formalitete për rigjistrim

Kontrolla e banorve – birovi i emigrantave

Dgjdo njeri qi banon dikun aj duhet të rigjistrohet ndaj kontrolles të banorve për 14 ditë afat.

Emigrantat qi vin në zvicerrë dhe që kan deshir që të punojnë ata duhen para se me ja fillue punes që të rigjistrohen, dhe që të kerkojn një autorizim për me pune prej Etat du valais 8vendim prej servisit kantonal të emigrantave dhe servisit kantonal të punes).

Dgjdo ndryshim familar, (bashkim, ndamje...9 apo ëmer, vend të punes, ose vend banimi duhet të lajmrohet në kontrollen e banorve.

Dgjdo komunë zvicerrane ësht otonome, kështu ju duheni ta informoni derhekjen e juaj dhe gjith ashtu të rigjistrohi në komunen e banimit e re të juaj.

Egzistojn shum tipe të ndryshme të permiave për drejt të vned banimit :

permia L për kosisht (valide për mes të një kontrate të punes)
permia B autorizim për vend banim për ni koh të shkurt
permia C permi për vend banim dhe instalim të rregullt
permia G permi kufitare
permia N /F permi për azilanta

Permiat L dhe B jan të obligume (ndalje prej rroges, dhe pagesa e patronit).

Për emigranta prej një komuniteti Evriopian e të AELE, permia B, C, G jan valide për 5 vjet. Për emigranta «jo CE / AELE», premia B esht valide 1 vit e C, 3 vjet. Permia G (kufitare) nuk egziston.

Rryma – nzemja – lidhja e (Tv, radio, internet)

Në Martigny, kur ta merrni nje banim, ju duheni qe ta lajmoroni Synergie Martigny SA, për pagesen e rrymes, dhe si të keni deshir për lidhjen e radios, televizionit. Keni mundesin si ashtu e lidhjes të internetit.

Adresa

Sinergy SA
Rue du Simplon 4 B
Tél : 027/721.25.00

SERAFE

Rrigjistrimi obligohet për dgjdo familje qi kan një radio, ose television për pagesen.

Infoline : 058 201 31 67 ose formulari i rrigjistrimit ndaj kontrolles të banorve.

En savoir plus
Administration municipale de Martigny Secrétariat Général Hôtel de Ville 1 Case postale 176 CH-1920 Martigny Tél. : 027 721 21 11 Fax : 027 721 22 12 Contacter la ville de Martigny
Horaires d'ouverture du Greffe municipal
du lundi au vendredi
07h30 - 12h00
13h30 - 17h30
Merci de respecter les précautions sanitaires
Horaires d'ouverture de l'Accueil Citoyen
du lundi au vendredi
09h00 - 12h00
15h00 - 18h30
Merci de respecter les précautions sanitaires
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour améliorer votre expérience utilisateur et réaliser des statistiques de visites.
Lire les mentions légales ok