recherche
Lundi
19°
Mardi
12°
Mercredi
Webcam
>

Prezantimi i qytetit

Integrimi i të huajve

Përcjellje, informacione dhe orientim për të sapo ardhurit.
Koordinimin e të gjitha detyrave lokale që kanë të bëjnë me integrimin e të huajve në qytetin e Martigny-it.
Mbajtur kontakt dhe dialog me organizatat e huaja dhe organizatat e huaja për ndihmë.
Natyralizim

Delegati i integrimit për të huaj
Sognane Mahamadou
Rue de l'Hotel de Ville 10 
1920 Martigny

Tel. : 027 / 721.22.59
Contacter 

Kurset franceze për të huajt dhe shtetësi: Zyra e Integrimit

Kursi mbahet nga e hëna deri të premten:në periudhën nga shtatori deri në dhjetor dhe nga shkurti deri në qershorë
Nivelet: Shkrim dhe lexim ?? ?, fillestar ? ??, mesatar, mesatar dhe avancuar
Në mëngjes mësimi mbahet nga ora 09:00-10:30 në Shtëpinë e Muzikës dhe në mbrëmje nga ora 19:00 të 20h 30 në shkollën fillore  Sainte-Marie.
Për tu infomuar dhe regjistruar mund të kontaktoni në numrin : 027 / 721 22 59

Delegat i integrimit i të huajve
Rue de l'Hotel de Ville 1
1920 Martigny
Kërkesat 027 721 22 59

 

Histori, Gjeografi dhe Sistemi politik

Histori

Zvicerra apo konfederata Helvetike (CH) është lindur met 1 gusht 1291 për mes një nënshkrimi të një (bashkim) të 3 kantonave : Uri, schwitz dhe Unterwald në një prairi të Grütli; ky nenshkrim ëshët për më mujt me u nda prej Habsbourg.

Heroji national, Guillaume Tell, e ka simbas legjendës, e ka refuzuar që ta pranojë autoritetin e Habsbourg në regjion. Për ketë u dënua, që te gjuan nje shigjet për mes nje molle qe u kan e vendosur në mes të kokës të djalit të tij. Me plotë precizion dhe kënaqësi e kaloj këtë sprovë me sukses.

Mandej tjerat regjione, qytete u bashkuan me keta 3 kantonat e parë për ta bërë nje shtet të kompozuar tash me 26 kantone, e Berni (Berne) kryeqyteti.

Gjeografi

Në mes të Evropes, Zvicerra është në kufi me Gjermanin, Francen, Italin, Austrin dhe Liechtenstein. Siperfaqja e këtij shteti është afersisht 41'300 Km2.

Valais është në mes të «Alpes» me një lartësi gjeografike 4'000 m, dhe ghithashtu ë lidhë zvicërrën me Italin dhe Francën. Kështu që ëshët një kanton kodrinor dhe një regjion i komercit, dhe i turismit. 

Sistemi politik

Zvicërra ëshët nje konfederatë, do me thanë bashkim i shumë kantoneve që i kanë kompetencat dhe organet e ngjajshme (konfederat). Çdo  kanton e ka te drejtat, ligjet dhe gjygjet e veta.

Shkollat, Qerdhet

Qerdhet

Organizimi për fëmit e vegjel (027/721.26.87) kujdeset qe të bartin dgjdo fëmi prej 0 teri 12 vjet nepër qerdhet komunale.

Shkollat

Shkolla obligohet për dgjdo femi prëj 5 tej 15 vjegjare (10 vite shkollore). Shkolla fillon ne fund të muajt gusht dhe mbaron ne fund te muajt qeshor dhe ka pushime të ndryshme ne mes te vitit. Nje plan shkollor i parashtohet dgjdo nxësi në fillim të vitit.

Shkollat parashkollore dhe filloret, prej 4 tej 12vjegjare jan komunale. Informatat dhe rrigjistrimet në birova të sekretaris të shkollave qi gjinden ne ndertesen shkollore në qytet

Secrétariat des écoles: Rue des Ecoles 7 tel : 027/721.24.00

Për rinin 12 teri në 15 vjet, egzistojn në Martigny, dy shkolla të mësme :

C.O. Sainte Jeanne Antide
Rue du Simplon 10

tél. no: 027/722.22.88
C.O. Sainte Marie
Rue du Grand Verger

tél. no : 027/722.22.42

Shkollat superiore dhe shkollat profesionale (praktik) jan të zgjedhta sim bas deshires, dhe kapacitetit të secilit.

Qendra e informatave të orientimit profesional (CIO) drejton dgjdo njeri qi deshiron të perfeksionohet :

Adresa

Rue du Collège 5
1920 Martigny
tél : 027/721.75.61
Formalitete për rigjistrim

Kontrolla e banorve – birovi i emigrantave

Dgjdo njeri qi banon dikun aj duhet të rigjistrohet ndaj kontrolles të banorve për 14 ditë afat.

Emigrantat qi vin në zvicerrë dhe që kan deshir që të punojnë ata duhen para se me ja fillue punes që të rigjistrohen, dhe që të kerkojn një autorizim për me pune prej Etat du valais 8vendim prej servisit kantonal të emigrantave dhe servisit kantonal të punes).

Dgjdo ndryshim familar, (bashkim, ndamje...9 apo ëmer, vend të punes, ose vend banimi duhet të lajmrohet në kontrollen e banorve.

Dgjdo komunë zvicerrane ësht otonome, kështu ju duheni ta informoni derhekjen e juaj dhe gjith ashtu të rigjistrohi në komunen e banimit e re të juaj.

Egzistojn shum tipe të ndryshme të permiave për drejt të vned banimit :

permia L për kosisht (valide për mes të një kontrate të punes)
permia B autorizim për vend banim për ni koh të shkurt
permia C permi për vend banim dhe instalim të rregullt
permia G permi kufitare
permia N /F permi për azilanta

Permiat L dhe B jan të obligume (ndalje prej rroges, dhe pagesa e patronit).

Për emigranta prej një komuniteti Evriopian e të AELE, permia B, C, G jan valide për 5 vjet. Për emigranta «jo CE / AELE», premia B esht valide 1 vit e C, 3 vjet. Permia G (kufitare) nuk egziston.

Rryma – nzemja – lidhja e (Tv, radio, internet)

Në Martigny, kur ta merrni nje banim, ju duheni qe ta lajmoroni Synergie Martigny SA, për pagesen e rrymes, dhe si të keni deshir për lidhjen e radios, televizionit. Keni mundesin si ashtu e lidhjes të internetit.

Adresa

Sinergy SA
Rue du Simplon 4 B
Tél : 027/721.25.00

SERAFE

Rrigjistrimi obligohet për dgjdo familje qi kan një radio, ose television për pagesen.

Infoline : 058 201 31 67 ose formulari i rrigjistrimit ndaj kontrolles të banorve.

Vend banimi

keni mudësin qe të banoni me një apartament (banesë) me qira, kurse kjo mund të zhvillohet ndaj një agjensioni publik apo privat.

Eshtë me rëndësi që një kontroll ti bëhet apartamentit në fillim, që të nënshkruhet banori dhe agensioni apo pranari privat, që mos të ketë dyshim kur ta lëshoni vend banimin.

Globalisht kontratat nënshkruhen për një vit, dhe perseritet automatikisht (vetvëti)

Gjithhere ma tepër, një garancion për banim është e mundshme që të kerkohet. Ajo mund të furnizohet nëpërmes bankes ose për mes një akonti. Eshtë një shumë që përshtatet me 3 muaj të pagesës të banimit dhe ajo bllokohet deri në fund të kontrates të nenshkruar.

Adresa ndihëmëse

POI
ASLOCA
(shoqata për banuesit me qira)
Rue de l'Industrie 10-1950 Sion
Tel: 027/322.92.49

Disa data

Ditet e festave

Valais ësht një kanton katolik, dhe ky i respekton ditat e festave të kesaj feje.

 • 1er Janar : viti i ri
 • 19 Mars : St - Josepeh
 • funi i Majt(datë e ndryshme) : Ascension
 • mesi i Qeshorit (datë e ndryshme) : festa e zotit
 • 1er Gusht : fest Nderkombtare
 • 15 Gusht : Assomption
 • 1er Nentor : Toussaint
 • 8 Dhjetor : Immaculée conception
 • 25 Dhjetor : Noël (para vitit të ri)

Manifestime të ndryshme

 • Tregu i Octodurr-it : çdo të enjte në sheshin qendror dhe Avenue de la Gare
 • Karnaval (Festivali në fund të dimrit) në mes të shkurtit dhe marsit
 • Java e Valais-it kundër racizmit prej 15 nderi me 21 marsit
 • Dita 5 kontinentet midis javës së dytë dhe të tretë të qershorit
 • Open air (Teatri Amfiteatri) nga 22-15 korrik
 • Panairi i Valais CERM (tetor për 10 ditë)
 • Festivali i Shën-Michel (Martigny-Bourg) më 2, 3, 9 dhe 10 tetor
 • Luftimi në mes Lopeve  në tetor Teatri 4
 • Cirku Knie - CERM në tetor nga programimit
 • La Corrida Octodur në qendër të qytetit në nëntor
 • Panairi i madhë Mrtigny-Bourg nga e hëna e parë e dhjetorit
 • Tregu i Krishtlindjeve në fund të dhjetor-it në qendër të qyetit
 • Festivali Internacional Folklorik  Octodurus (FIFO) javën e parë të ngjarjeve palë gusht çdo vit në CERM dhe në qendër të qytetit

 

Puna

Rrogat minimale dhe menyrat e punes janë të fiksume më nje bashkësi kolektive ose në kontrata të përhershme.

Për informata apo për udhëzime, duheni të pyetni sindikaten, ose njerzit pergjegjës të profesionave.

Ose te

Office communal du Travail
prej të hanes deri të premten prej 08h00 deri 12h00
Avenue du Grand-St-Bernard 4
1920 Martigny
Tél. no : 027/721.22.50

ORP (Zyra Rajonale për punë)
 
Partneri juaj në tregun e punës, ju ndihmon të gjeni një punë ORP-Martigny
Rue du Léman 29
1920 Martigny
027 606 92 21
  

Perdorimi i traditave

Lirija dhe drejtat e njeriut

Liria personale të drejtat e njeriut, demokracia dhe neutraliteti, janë të rëndësishëme dhe tradicionale zvicërrane.

Dy lloje të religjionëve existojnë (katolike dhe protesatnte) janë te ngjajshme për lirinë e besimit e kanë të garantuar.

Barazimi te mashkujtë dhe te femrat janë të shkruar në ligjin zvicerran, dhe të drejtat e fëmijëve janë njohuara dhe gjith ashtu të respektuara.

për shembull, ndalimi që femijët të punojnë, të jenë të malltretuar, liri të mendimit të bashkëshortëve, në profesion, në fe, në mendimi politikë etj.

Existojnë denime të ashpërta, (të forta), si në burgim, për akte raciste, sexiste, ose shiqime të kqijatë njëgrupi apo minoriteti.

 

Vetura

Disa rregulla

 • Çdo njeri që dëshiron te vozit vetur me një motor ai duhet të ketë nje leje.
 • Permia e veturës te nje mësimtari mundeson që të vozit me autoshkollë, ose me një     njeri qe ika mbushur 21 vjet minimum, dhe qi e ka lejen e vozitjes mbi 3 vjet
 • Në zvicërr, shpejtsija është e kufizuar deri ne 50km/h në rrugë kantonale (tabelet e kalterta) kufizohet shpejtësia në 80km/h dhë ne autostradë (tabelet e gjelbërta) kilometragja maximale kufizohet në 120km/h
 • Në veturë obligohet që çdo pasagjer të ketë rrypin e vendosur, dhe fëmijët qe janë nerr 7 vjet ata duhen te jenë te ulur mbrapa te veturës në një ulëse te specializar për ta (për ma shumë informata : byrovi TCS ne '' office de Tourisme '')
 • Për ata qe janë vetëm me dy rrotë, mbrojtsia e kokës obligohet edhe për motor bicikleta
 • Për alkol nuk mund të jetë më tepër se 0.5°/00 (1 got)
 • Veturat që nuk kanë mundësi të voziten ne 80km/h minimum ato nuk lejohen te voziten ne autostradë. Ndalohet, auto stopi dhe gomat me gozhda gjitashtu. Si te jeni ne prishje si për shembull ( pa benzin), ju mund te denoheni.

Leja e vetures

 • prej 14 vjetëve : motor bicikleta dhe veturat deri në 30km/h
 • prej 16 vjetëve : motorat deri ne 50cm3
 • prej 18 vjetëve të gjithë tipat tjerë te veturave autorizohen.
 • Permia e vozitësit mësimtari ëshët e vlefshme 2 vjetë në maksimum dhe mund te miret vetëm mas orëve te ndihmes së parë dhe regjistrimit të nje autoshkolle.
 • Vitin e parë lejohen lejet jo zvicërrane, vetëm për gara profesionale ndalohen.

Importimi i veturave

nëse e sjellni veturën e juaj prej vendit tuaj ju duheni ta beni kontroll teknike dhe ta informoni service cantonal de la circulation routière për këtë

Te parin vitë te regjistrimit të veturës ju nuk mundeni ta shitni ose ta jepni ndonje njeriu tjeter.

Për kontrollën teknike ju duheni ta dorëzoni : raportin e expertizen dhe dokumenti i anti polucionit (prej nje garazhisti).

Adresa

Service cantonal de la circulation routière et de la navigation
Av. de France 71
1951 Sion
tél : 027/606.71.00

Për bicikleta apo motor bicikleta plaketat blehen ne post apo në TCS.

RC vetur

Çdo vetur automobilistike duhet të jetë e siguruar, sigurimi që përgjigjet prishjet (pies) ose sulmimet prej dikujt.

Shumë tjera oferta të sigurimeve egzistojnë, jo të obliguara por të mira, si për shembell sigurimi të banimit, RC privat, casco (vetur), sigurim juridik, TCS : 0844 888 111

Një agjent i sigurimeve munet me ju ndihmuar për zhgjedhjen e sigurimit qe ju konvenon.

Burimet e disponueshme

Komisioni për integrimin e të huajve
Komuna e Martigny
Rue de l'Hotel de Ville 1
1920 Martigny

Intervenimin në familjet e emigrantëve
Lidhjen në mes shkollës dhe familjeve të emigrantëve, mbështetje udhëzime dhe fuqizimi i prindërve në procesin e tyre të integrimit.
Marie-Antoinette Olesen
Tel. 079 794 89 35

Edukator Rruga
Lidhje në mes të rinjve dhe të rriturve dhe midis autoriteteve të të rinjeve dhe autoriteteve komunale
Burimeve për prindërit, të mbështetjes arsimore për familjet
Matthieu Moulin
Tel. 079 238 89 60

Shoqata e Prindërve të Martigny : APE
Case Postale 26, 1920 Martigny
Kryetari: Myriam Jacquemoud
Tel. 027 722 01 02

Integrimin për të gjithë: IPT
Nxitja e integrimit dhe rehabilitimin profesional të personave me shëndetin e tyre mendor apo fizik.
Rue de l'Hotel de Ville 14
1920 Martigny
Tel. 027 327 62 30
 
Shtëpija « Bernadette Carmen » për aplikantët refugjatë
Rue de Bellevue 4
1920 Martigny
Tel. 027 / 722 50 00
Fax 027 / 722 66 79

Pjesëmarrje sa më shumicë
Luajnë, të shqyrtuar dhe të argëtohen duke marrë pjesë në aktivitete të ndryshme fizike, të ofruara nga klubet sportive në Martigny Martigny-Combe dhe Charrat.
Fëmijët dhe të rinjtë e moshës 8 deri në 16 vjet

Komuna e Martigny
Komisioni për sport dhe argëtim
Rue de l'Hotel de Ville 1
1920 Martigny
E-mail:   

Projektet e Integrimit

Kurset në gjuhen frenghiste për të huajt dhe shtetësi:

klasa falas nga e hëna deri të premten: periudha nga shtatori në dhjetor dhe nga shkurti në qershor
Nivele: Literacy dhe ?? ?, fillestar dhe ? ??, mesatar, mesatar dhe avancuar
Mëngjesit 09:00-10:00 30 në Shtëpinë e Muzikës dhe në mbrëmje nga ora 19:00 të 20h 30 për Round Sainte-Marie.
Informacionit dhe regjistrimit në 027 / 721 22 59
Delegati për integrimin e të huajve
Rue de l'Hotel de Ville 1
1920 Martigny
Kërkesat 027 721 22 59 

Cours alphabétisation au Cycle de Ste-Marie

Cours débutant à la Maison de la Musique

Projekti "Integrimi në vazhdim, qendra për kulturë dhe lexim në Martigny »

Komunitete të ndryshme, shoqatat e huaja, komitetet e rretheve, dhe qytetarët e Zvicrës Martigny organizojnë mbrëmje të mdryshme në kulturat e tyre dhe për të nxitur shkëmbimet kulturore dhe të jetojnë së bashku. Një shkëmbim miqësorë, një zbulim i kulturës lokale dhe të kulturave të tjera janë ofruar çdo të premte në fund të muajit.
Kontakti: Komisioneri për Integrim
Kërkesat 027 721 22 59

Soirée mexicaine

Soirée polonaise

 

Projekti "Avansimi në Shkollë"

Një seminar të integrimit për prindërit e Martigny. Një  i  integrimit për të lehtësuar një kuptim më të mirë të sistemit shkollor dhe për të ndihmuar prindërit për të mirë,për të angazhuar në programin mësimor të fëmijëve të tyre.
Kontakt :
Marie-Antoinette Olesen 
079 794 89 35

Seminare Kompjuterike


Klasa për kompjuter falas për emigrantët  nga rajoni i Martigny dhe rrethinat.
Nga shtatori në qershor dhe çdo e mërkurë nga prej orës 14 nderi 16 dhe prej orës 18 nderi 20

në Sainte Jeanne Antide në Martigny.
Qendra Zvicërane-Emigrantët
Kontakt: Znj Agnes Larose
Tel. 027 323 12 16 / 078 648 74 46
Email: agnesla@hotmail.com


Programi për shkëmbim dhe integrimin të Kryqi-t të Kuq Valais « Eja te une »

Programi për shkëmbim dhe integrimin e fëmijëve dhe të rinjve në familjet e emigrantëve dhe në rajon zvicerane në Martigny.
 Kryqi i Kuq  Valais
Rue Chanoine Berchtold 10
Case postale 310, 1951 Sion
Tel. 027 322 13 54
Croix-Rouge.valais @ tvs2net.ch    

Kurse & Trajnime

Për të akomoduar të rinjtë të huaj nga shkollimi i obliguar për gjuhë nga 5 deri në 20 vjet"
Shkolla profesionale Martigny: EPM
Formacion profesional / Itnegrimi në botën e punës
Laurent Jacquemin
Rue de Grimisuat 8 -1920 Martigny
Tel. 027 722 67 privatë 24 - Tel. Prof 027.606 07 00

Semestëri i Motivimit për të rinjtë: SMJ Arc-en-Ciel
Për të rinjtë të moshës 15 deri në 20 vjet mbasë arsimimit të obliguar, ose pa profesion
Struktura profesionale kurset orientuese për mbështetjen dhe për zgjedhjen e një profesionit

Rue de l'Hotel de Ville 10
1920 Martigny
Tel. 027 722 62 01 / 079 351 30 43

Seval : Semestri i Vlerësimit
Shtëpi e të rinjëve që kërkojnë trajnime, seminare të punësimit, mbështetje akademike dhe udhëzime për hulumtim profesionale
Rue de l'Ancienne Pointe 16
1920 Martigny
Tel. 027 723 14 45 / 079 351 30 43

Mbështetje shtesë për praktikantë
Kurset për nxënësit vendas dhe të huaj për përfitimin e një kontrate pune
Menaxher: Perrin Bernard
Tel. 027 723 26 46

Lista e Shoqatave

Grupi Ndërkombëtarë i Kulturës, Martigny: CGI
Shoqata a politike  dhe emërtimi neutral përfshin anëtarë nga disa vende.
Forumi për komunikimin dhe shkëmbimin me grupe të ndryshme etnike në një hapësirë shumë miqësore.
Qëllimi i tij është për të mbledhur forcat e për një veprim të përhershëm në mbështetje të kulturës dhe të marrëdhënieve njerëzore, dhe për të lehtësuar shkëmbimet mes Zvicrës dhe botë.
Kryetari: Adeline Tornay
Rue des Alpes 1
1920 Martigny
Natel. 078 852 76 40
Email: adelinetornay@hotmail.com

Shoqata Casa de Galicia
Rue du Châble-Bet 16, 1920 Martigny
Tel. 027 722 60 98
Kryetari: Oliveira Luis
Natel. 079 437 05 55

Kolonia Italiane Oasis
Rue du Châble-Bet 16,1920 Martigny
Tel. 027 722 65 96
Kryetar: Massimo Rollo
Natel. 079 220 77 91

Qendra Kulturore Portugeze
 Rue des Finettes 55, 1920 Martigny
Tel. 027 722 77 96

Shoqata: Solidariteti Guinée-Bissau/Suisse SGBS
CP 282, 1920 Martigny
Président : Ambrosio Antonio Ucalam
Tél.  027 746 30 16 / 079 577 38 05

Shoqata shqiptaro-kosovare të martigny-it
Case postale 97, 1920 Martigny
Kryetar: Berisha Muhharem
Tel. 079 779 96 42
www.association-albano-kosovare.ch

NEWROZ
Shoqata e kurdëve në, Siri Turqia, Irani, dhe Iraku.
Rue du dashnore 35, 1920 Martigny
Presidenti: Hussein Al Khalil
Tel. 078 905 25 35Dokumentet e dobishme për ata që jetojnë në Martigny

Informata praktike për të lehtësuar hyrjen në shërbimet kryesore që ofron qyteti i Martigny.
10 apo 14 flumujt (frëngjisht, gjermanisht, italisht, anglisht, portugalisht, spanjollisht, shqip, serbisht, polonisht, arabisht, rumanisht, bullgarisht, kinezisht, rusisht)

Qendra për kulturë dhe takime në mes veti
 
Platforma për nxitjen e shkëmbimeve social-kulturore në mes njerëzve, kulturave dhe gjeneratave. Nëpërmjet projekteve të animacion profesionistë të mundur krijimin dhe forcimin e lidhjeve me fëmijët, adoleshentët dhe të rriturit, vendas dhe të huaj.

Qendra për kultur
Vorziers 2
1920 Martigny
Tel. 027 722 79 78
Fax. 027 722 79 77
www.clcm.ch
Info:


Grupi: vizë-lidhese
Grupi kulturor i përbërë nga 7 persona me prejardhje të ndryshme dhe kultura të, ofron një program të "Muzikat e botes".
Ky Objektiv është për të inkurajuar takimet mes Zvicëranëve dhe emigrantëve, të mbështetur punën e të huajve integruar në një hapësirë për shkëmbim ndërkulturor.
Kohën e lirë dhe Kultura Qendra e Vorziers

Rue des Vorziers 2
1920 Martigny
Tel. 027 722 79 78
Fax. 027 722 79 77
clcm@mycable.ch
http://www.petitesfugues.ch/
Regjistrimin me email për të

Ngjarje të ndryshme
 

Tregu i Octodurr-it : çdo të enjte në sheshin qendror dhe Avenue de la Gare
Karnaval (Festivali në fund të dimrit) në mes të shkurtit dhe marsit

Java e Valais-it kundër racizmit prej 14 nderi me 21 marsit
Dita 5 kontinentet midis javës së dytë dhe të tretë të qershorit
Open air (Teatri Amfiteatri) nga 22-15 korrik
Panairi i Valais CERM (tetor për 10 ditë)
Festivali i Shën-Michel (Martigny-Bourg) më 2, 3, 9 dhe 10 tetor
Luftimi në mes Lopeve  në tetor Teatri 4
Cirku Knie - CERM në tetor nga programimit
La Corrida Octodur në qendër të qytetit në nëntor
Panairi i madhë Mrtigny-Bourg nga e hëna e parë e dhjetorit
Tregu i Krishtlindjeve në fund të dhjetor-it në qendër të qyetit
Festivali Internacional Folklorik  Octodurus (FIFO) javën e parë të ngjarjeve palë gusht çdo vit në CERM dhe në qendër të qytetit

 

En savoir plus
Administration municipale de Martigny Secrétariat Général Hôtel de Ville 1 Case postale 176 CH-1920 Martigny Tél. : 027 721 21 11 Fax : 027 721 22 12 Contacter la ville de Martigny
Horaires d'ouverture du Greffe municipal
du lundi au vendredi
07h30 - 12h00
13h30 - 17h30
Merci de respecter les précautions sanitaires
Horaires d'ouverture de l'Accueil Citoyen
du lundi au vendredi
09h00 - 12h00
15h00 - 18h30
Merci de respecter les précautions sanitaires
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour améliorer votre expérience utilisateur et réaliser des statistiques de visites.
Lire les mentions légales ok